Barn som gråter mycket – även kallade kolikbarn

Diagnosen kolik är en beskrivande diagnos som innebär att en baby gråter minst 3 timmar per dag, 3 dagar per vecka under minst 3 veckors tid. Vi kommer nog aldrig helt veta varför dessa barn gråter även om man ofta misstänker magproblem. Ofta upplever föräldrar en ond cirkel där barnet har svårt att komma till ro och gråter mycket nästan otröstligt. Ibland lindras gråten om föräldrarna går omkring och vyssar eller gungar barnet. Detta kan givetvis vara mycket stressigt för både för barn, föräldrar och syskon. Det finns nu forskning som pekar på att kolik även kan vara en slags migrän. Statistiken pekar också på att barn med kolik kan ha ha 6,6 gånger högre risk att få migrän när de blir äldre. (National Headache Foundation) 

Oftast minskar mängden gråt efter ca 3-5 månader men eventuellt med huvudvärksproblematik i framtiden. 

Dansk studie om koliksymptom hos barn

I en studie från Danmark, där kiropraktik länge ingått i den nationella hälsovården, behandlades över trehundra barn av kiropraktorer i två veckor. Mer än hälften av dess barn hade tidigare behandlats utan framgång på andra sätt, inklusive medicinering och kostförändringar. Resultatet var att problemen vid slutet av behandlingen försvann eller förbättrades betydligt i 94% av barnen efter max fem behandlingar. I 23 % av fallen ägde den största förbättringen rum nästan omedelbart eller samma dag som den första behandlingen. I samma undersökning gjordes en uppskattning om att ungefär en tredjedel av de cirka 10 000 danska små barn årligen behandlas av kiropraktorer. På vår praktik ser vi liknande resultat, med ca 80% förbättring inom fem behandlingar på två veckor.

Lämna en kommentar